Jonas Ekfeldt

Jur. dr Jonas Ekfeldt

Foto: Altalex (CC)

 

Jur. dr Jonas Ekfeldt

har en unik och bred kompetens.

Från att under 1990-talet ha varit verksam som internationellt uppmärksammad musikproducent och sångare besitter han i dag spetskompetens när det gäller digitala bevis i svenska domstolar.

Genom doktorsavhandlingen Om informationstekniskt bevis (2016) har han behandlat detta ämne som ende rättslige forskare och expert i landet.

Han driver en juridisk byrå med särskild inriktning mot utbildning av jurister och tekniker och har sedan 2011 haft kursansvar för den polisiära utbildningen It-forensisk grundutbildning vid Polishögskolan Solna. Han har även biträtt ett femtiotal processförande advokater, främst med rättsutredningar och rådgivning i processtrategiska frågor.

Jonas är flitigt anlitad av advokatbyråer, myndigheter och universitet som föreläsare och kompetensutvecklare och har medverkat i Domstolsakademins utbildningsverksamhet och i juristutbildningen vid Stockholms universitet.


Jonas Ekfeldt

Beställ avhandlingen

Om informationstekniskt bevis finns tillgänglig i pdf-format här. För att beställa avhandlingen i tryckt bokformat, maila:
desk (snabel-a) jurit (punkt) se.